Koningsbord

Date: 20 Feb 2013
A slideshow of several images: KoningsbordKoningsbord

Ter gelegenheid van de aanstaande troonswisseling heeft Jan van Nouhuys een 'Koningsbord' ontworpen. Met het 'appeltje van oranje' als verwijzing naar het huis van Oranje als kroon op een zilveren bord.

Het werk van Van Nouhuys onderscheidt zich in het gegeven dat het om unieke stukken gaat. Dit ontwerp leent zich er voor dat hij het in herhaling kan vervaardigen.

Dankzij een geoefende hand slaat hij met gemiddeld 10.000 hamerslagen per bord een prachtig blokkenmotief in het zilver, dat het effect vertoont van damast.

De afmeting is 31 x 31 cm. Het gewicht is ruim 1,3 kg.

Het 'Koningsbord' wordt genummerd en voorzien van het meesterteken, de waarborg-keuren, met een gekroonde jaarletter!

Indien op het 'Koningsbord' wordt ingetekend vóór 30 april 2013, zal het bord € 2.500,- bedragen.

Op het 'Koningsbord' kan worden ingetekend:

  • of via e-mail: vn@studio925.nl
  • of via telefoon: 0182 386723
  • of via een aanbetaling van €1.000,- bankrekening 129984809 t.n.v. STUDIO 925. Indien uw adresgegevens niet bij ons bekend zijn, wilt u die dan vermelden a.u.b.

English text:

For the occasion of the forthcoming succession to the Dutch throne, Jan van Nouhuys has designed a 'Koningsbord'. With the orange as a reference to the House of Orange as a crown on the silver dish.

The work of Van Nouhuys distinguishes itself in the fact that the objects are unique. This design lends itself for him to make it in repetition.

Thanks to a practised hand Jan van Nouhuys  beats with an average of 10.000 hammer blows per dish a beautiful block motif into the silver, which shows the same effect as damask.

The measurements are 31 x 31 cm ; the weight more than 1.3 kg. The 'Koningsbord' will be numbered and hallmarked, in this special case with a crowned year letter!

If you sign in for the 'Koningsbord' before 30 April 2013, the price will be € 2.500,-

You can do so in one of the following ways:

  1. via e-mail: vn@studio925.nl
  2. via telefoon: 0182 386723
  3.  or via a payment in advance of € 1.000,-, accountnumber 129984809, STUDIO925.nl.

In case your address is not known to us, could you please mention it on the transfer?